English below

För ungefär ett år sen såg jag en tavla och funderade länge på ifall inte motivet skulle kunna bli en helt fantastiskt fin filt. Motivet var ett snyggt 3D-mönster med diamantrutor i rosa toner med en speciell guldig rand som gav tavlan något extra. Det gick knappt inte en dag utan att jag tänkte på det kommande projektet men jag kunde inte bestämma mig för hur jag skulle gå tillväga. Ett halvår senare hittade jag den perfekta diamantrutan som jag ville använda mig av till filten och valet föll på rutan som Haakmaarraak skapade till sin Spicy Diamond Blanket. Det skriftliga mönstret till rutan är dock lite rörigt att följa så jag rekommenderar att du använder dig av de väldigt tydliga diagrammen istället. Rutan är väldigt enkel och går snabbt att göra och har därför snabbt blivit en av mina favoritrutor. Då jag inte är så mycket för rosa själv gjorde jag filten i mestadels blåa toner och resultatet blev helt fantastiskt om du frågar mig.

Filten är virkad i ett av mina favoritgarner Scheepjes Colour Crafter 100g, ett mysigt akrylgarn som man kan använda till det mesta. Filten består av 154 rutor totalt och mäter ca 220×170 cm (en diamantruta mäter ca 30×18 cm) vilket gör den helt perfekt för att värma två personer kalla vinterkvällar. Du kommer virka tre olika rutor för att få jämna kanter. Haakmaarraak har bra diagram för hur du ska virka alla tre rutorna. Nedan ser du hur många du ska virka av varje sort i varje färg.

Det går åt ett nystan till varje färg förutom färg 1710 då denna även används för att virka ihop rutorna. Av denna färg kommer du behöva 7 nystan , totalt 23 nystan till hela filten. Upplägget av rutorna kan göras på flera sätt men vill du göra som mig så har jag använt mig av detta färgschema.

Ihopvirkningen av rutorna gjorde jag rad för rad horisontellt men huvudsaken är att du hittar ett sätt som passar dig. Du ska virka runt hela rutan i varje rad utan undantag, glöm inte att placera rutorna åt samma håll. Fäst med färg 1710 i det övre hörnet på långsidan av diamanten. Virka 1 hst i det hörnet, *1 lm, 2 hst i nästa rad* tills du når hörnet på kortsidan. 2 lm, och fortsätt med 2 hst på nästa sida. Du virkar alltså inte någon halvstolpe på ”tippen” av hörnet utan fortsätter direkt på första raden på nästa sida. Upprepa *1 lm, 2 hst* tills du når hörnet på långsidan du nu arbetar på. I detta hörn virkar du 1 hst, 2 lm, 1 hst i samma hörn. Fortsätt virka på detta vis tills virkat runt hela rutan.

När du ska virka ihop nästa intilliggande ruta ska du byta ut 1 lm på sidorna mot 1 sm runt den motsatta luftmaskan på diamanten bredvid. I intilliggande hörn virkade jag 1 lm, 1 sm runt luftmaskan på den andra rutan, 1 lm istället.

Jag valde att inte göra någon ram runt hela filten utan tycker om de lite ojämna kanterna. Vill du dock göra en ram rekommenderar jag att du fortsätter detta i mönstret 2 hst, 1 lm, 2 hst osv.

Bra jobbat, du har nu gjort klart din Diamonds Are Forever Blanket. Den tog sin lilla tid men jag är säker på att du är väldigt nöjd just nu. Lägger du ut filten på sociala medier så tagga gärna mig LVAcrochet och/eller använd taggen #lvacrochet så hittar jag dig lättare.

Utskriftsvänlig version av beskrivningen (pdf)

 

Diamonds Are Forever Blanket in English

About a year ago I saw a painting  that got me to thinking if the motif wouldn’t make a gorgeous blanket. The motif was a 3D-pattern with diamond squares in pink shades with a special gold stripe which gave the painting that little extra. I thought about my upcoming project almost every single day buur I couldn’t decide how to go ahead with it. Six months later I finally found the perfect diamond square that I wanted to use for the blanket. A diamond square designed by Haakmaarraak that she used for her Spicy Diamond Blanket. I found it hard to follow the written pattern but found the diagrams very useful and easy to follow. The square is fast and easy to make and has become one of my favorite squares. Since I’m not much for pink shades I made my blanket with mostly blue shades. And the result is fantastic if you ask me.

The yarn used for the blanket is one my favorites, Scheepjes Colour Crafter 100g. A cozy acrylic yarn that you can use for pretty much anything. The blanket consists of 154 squares total and measures ap. 220×170 cm/87×67 in (one square measures ap. 30×18 cm/12×7 in) which makes it perfect for to warm two people during cold winter nights. You will crochet three different squares to makes the sides even. Haakmaarraak has great diagrams for all of the squares. Below you’ll see how many squares you’ll have to make in every color.

You’ll need 1 skein in every color except for color 1710 since this colour is also used for crocheting the squares togheter. You’ll need 7 skeins for this one, 23 skeins total for the whole blanket. You can arrange the squares in many different ways but if you want to make yours like mine you can use this color scheme.

I joined the squares row by row horizontal but he most important thing is that you’ll find a way to join them that suits you. You have to crochet around the whole square on every square without exceptions, don’t forget to place the squares in the same direction. Attach your yarn, color 1710, in a corner on the long side of the square. Crochet 1 hdc in the corner, *ch 1, 2 hdc on the next row* repeat until you reach the corner on the short side. Chain 2 and continue with 2 hdc on the next side of the ”tip”. You don’t crochet on the tip, just around it with the ch 2. Repeat *ch 1, 2 hdc* until you reach the next long side corner. In the corner you crochet 1 hdc, ch 2, 1 hdc. Continue like this until you have crocheted around the whole square.

When you join your squares switch out the ch 1 with 1 sl st around the opposite chain on the square next to this on. In the corners I crocheted ch 1, 1 sl st around other squares chain, ch 1 instead.

I decided not to make a frame around the finished blanke since I liked the it just the way it was/still is. If you want to make a frame I suggest that you continue in the same pattern with 2 hdc, ch 1, 2 hdc and so on.

Great job! You’ve finished your Diamonds Are Forever Blanket. It took some time but I’m sure you’re pretty proud of yourself right now. If you publish your work on social media then please tag me @LVAcrochet and/or use the hashtag #lvacrochet so I’ll find your work easier.

Print friendly version (pdf)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *