English below
Ännu en filt är född och det med en av mina favoritrutor, Haakmaaraaks Spicy Diamond Blanket. Ni kanske känner igen den från när jag gjorde min Diamonds are forever-filt för ett par år sedan. Jag valde att lägga upp rutorna på samma sätt även till denna filt då jag verkligen älskar 3D-effekten den får. Istället för att få en fin nyanseffekt valde jag denna gång att framhäva stjärnorna i mönstret och jag kan inte vara mer nöjd med resultatet.

Filten är virkad i ett av mina favoritgarner Scheepjes Colour Crafter 100g, ett mysigt akrylgarn som man kan använda till det mesta. Filten består av 154 rutor totalt och mäter ca 220×170 cm (en diamantruta mäter ca 30×18 cm) vilket gör den helt perfekt för att värma två personer på kalla vinterkvällar. Du kommer virka tre olika rutor för att få jämna kanter. Haakmaarraak har bra diagram för hur du ska virka alla tre rutorna. Nedan ser du hur många du ska virka av varje sort i varje färg.

Färg
Lila 1067

67

4 8

Ljusgrå 1063

67 4

4

Jag får ut ca 9-10 hela rutor av ett nystan. Totalt har jag använt 19 nystan för hela filten uppdelat enligt följande:

  • Lila 1067 – 8 nystan
  • Ljusgrå 1063 – 7 nystan
  • Mörkgrå 2018 – 4 nystan (denna färg har enbart används för att virka ihop filten)

Man kan lägga upp rutorna på många olika sätt för att få en fin filt men jag har valt detta sätt.

Ihopvirkningen av rutorna gjorde jag rad för rad horisontellt men huvudsaken är att du hittar ett sätt som passar dig. Du ska virka runt hela rutan i varje rad utan undantag, glöm inte att placera rutorna åt samma håll. Fäst med färg 2018 i det övre hörnet på långsidan av diamanten. Virka 1 hst i det hörnet, *1 lm, 2 hst i nästa rad* tills du når hörnet på kortsidan. 2 lm, och fortsätt med 2 hst på nästa sida. Du virkar alltså inte någon halvstolpe på ”tippen” av hörnet utan fortsätter direkt på första raden på nästa sida. Upprepa *1 lm, 2 hst* tills du når hörnet på långsidan du nu arbetar på. I detta hörn virkar du 1 hst, 2 lm, 1 hst i samma hörn. Fortsätt virka på detta vis tills virkat runt hela rutan.

När du ska virka ihop nästa intilliggande ruta ska du byta ut 1 lm på sidorna mot 1 sm runt den motsatta luftmaskan på diamanten bredvid. I intilliggande hörn virkade jag 1 lm, 1 sm runt luftmaskan på den andra rutan, 1 lm istället.

Jag valde att inte göra någon ram runt hela filten utan tycker om de lite ojämna kanterna. Vill du dock göra en ram rekommenderar jag att du fortsätter detta i mönstret 2 hst, 1 lm, 2 hst osv.

Bra jobbat!!

Lägger du ut ditt alser på sociala medier så tagga gärna mig @LVAcrochet och/eller använd hashtaggen #lvacrochet så hittar jag ditt arbete lättare.

Utskriftsvänlig version (PDF)

Stargaze Blanket (English version)

Another blanket has been born and that with one of my favorite squares, Haakmaaraaks Spicy Diamond Blanket. You might recognize it from my Diamonds are forever blanket that I made a couple of years ago. I choose to arrange the squares in the same way since I really love the 3D effect it gets. But instead of arrange the squares for a shade effect I choose to enhance the stars in the pattern and I couldn’t be happier with the result.

The yarn used for the blanket is one my favorites, Scheepjes Colour Crafter 100g. A cozy acrylic yarn that you can use for pretty much anything. The blanket consists of 154 squares total and measures ap. 220×170 cm/87×67 in (one square measures ap. 30×18 cm/12×7 in) which makes it perfect for to warm two people during cold winter nights. You will crochet three different squares to makes the sides even. Haakmaarraak has great diagrams for all of the squares. Below you’ll see how many squares you’ll have to make in every color.

Color
Purple 1067

67

4 8

Light grey 1063

67 4

4

I get about 9-10 squares out of one skein. I used a total of 19 skeins for the blanket divided accordingly:

  • Purple 1067 – 8 skeins
  • Light grey 1063 – 7 skeins
  • Dark grey 2018 – 4 skeins (this color was only used for joining the squares)

You can arrange the squares pretty much how ever you want and it would still be beautful but I choose this arrangement.

I joined the squares row by row horizontal but he most important thing is that you’ll find a way to join them that suits you. You have to crochet around the whole square on every square without exceptions, don’t forget to place the squares in the same direction. Attach your yarn, color 1710, in a corner on the long side of the square. Crochet 1 hdc in the corner, *ch 1, 2 hdc on the next row* repeat until you reach the corner on the short side. Chain 2 and continue with 2 hdc on the next side of the ”tip”. You don’t crochet on the tip, just around it with the ch 2. Repeat *ch 1, 2 hdc* until you reach the next long side corner. In the corner you crochet 1 hdc, ch 2, 1 hdc. Continue like this until you have crocheted around the whole square.

When you join your squares switch out the ch 1 with 1 sl st around the opposite chain on the square next to this on. In the corners I crocheted ch 1, 1 sl st around other squares chain, ch 1 instead.

I decided not to make a frame around the finished blanke since I liked the it just the way it was/still is. If you want to make a frame I suggest that you continue in the same pattern with 2 hdc, ch 1, 2 hdc and so on.

Great job!!

If you post your work on social media please tag me @LVAcrochet and/or use the hashtag #lvacrochet so I can find your post more easily.

Printer friendly version (PDF)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *